Wat we doen?

Vaardigheden verbeteren!

Medical 

Het Hockey Performance Centre is een kennisinstituut op het gebied van blessurebehandeling en -preventie. Als regisseur en medebehandelaar zoeken we, indien gewenst, naar de beste medisch specialist. Op paramedisch gebied hebben we alle deskundigheid in eigen huis. Samen zorgen we ervoor dat blessures zoveel mogelijk vermeden worden en dat sporters weer snel fit en inzetbaar zijn.

Performance

Met behulp van moderne apparatuur en wetenschappelijk onderbouwde data-analyse maken we gerichte schema´s die tot doel hebben om individuele of teamprestaties te verbeteren. We maken hierbij  gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op test- en trainingsgebied zoals bijvoorbeeld visual performance –sneller zien is sneller handelen.

Vitality

Hockey leent zich uitstekend om doelen te bereiken bij kwetsbare doelgroepen als ouderen en probleemjeugd. Vitaliteit kan in de breedste zin van het woord worden bevorderd.

Education

Wij delen onze kennis. Het Hockey Performance Centre is geen besloten bolwerk. Wij prefereren een open karakter waarin innovatie tot bloei kan komen. Partners waarmee wij samenwerken zijn trainers en opleiders in binnen- en buitenland. We werken bij onze onderzoeken ook samen met instellingen uit onderwijs, bedrijfsleven en wetenschap, zoals TU/e, Universiteit Delft, Avans hogeschool, Fontys, ASML en Philips.

SportFieldlab 

In ons lab en op de hockeyvelden bij onze locatie, vinden onze research en development activiteiten plaats. Hier bedenken, ontwikkelen en testen we nieuwe producten, faciliteiten en eventuele interventies.Binnen het cluster Sports and & Technology zijn in de provincie Brabant inmiddels acht FieldLabs actief die nauwe contacten met elkaar onderhouden en kennis en ervaring op het gebied van innovatieve ontwikkelingen in de sport uitwisselen.

Events

We zeggen het niet alleen, we doen het ook. Onze kennis dragen we actief uit tijdens symposia, scholingsactiviteiten, workshops en onder meer clinics.

Maak een afspraak Afspraak maken